Loading...
Produkty w koszyku: Koszyk pusty

Po zakupie

Dokumenty. Co znajdę przy swojej przesyłce?

Do każdego sprzedawanego przez nas towaru dołączona jest faktura oraz naklejki na gwarancję. Wszystkie dokumenty znajdują się w przezroczystej koszulce, przyklejonej do opakowania. Jeżeli którykolwiek z dokumentów nie został dostarczony wraz z zamówieniem poinformuj nas jak najszybciej o tym fakcie, wysyłając e-mail na adres dokumenty@neo24.pl lub telefonicznie. Brakujące dokumenty niezwłocznie wyślemy do Ciebie pocztą.

W przypadku braku gwarancji również prosimy o wysłanie wiadomości na adres dokumenty@neo24.pl

Jak zmienić dane na fakturze?

W przypadku gdy otrzymasz od nas fakturę z niepełnymi lub błędnymi danymi wystaw notę korygującą (dostępna w Internecie), wypełnioną i podpisaną w 2 egzemplarzach prześlij na adres:

NEO24.PL Sp. z o.o.
ul. Bernarda Bogedaina 8,
50-514 Wrocław

Podpisana przez NEO24.PL nota zostanie do Ciebie odesłana pocztą.

Za pomocą noty korygującej można skorygować błędy np. błąd w nazwie nabywcy, adresie, nr NIP, termin lub formę płatności ale wyłącznie dotyczące konkretnego podatnika widniejącego na fakturze. Nie można natomiast w drodze wystawienia noty całkowicie zmienić nabywcy towaru (kiedy zmiana dotyczy zmiany z osoby fizyczną na osobą prawną, lub z jednego podmiotu prawnego na inny podmiot). Noty korygujące umożliwiają bowiem poprawienie pomyłek odnoszących się do zawartej transakcji, a więc z kontrahentem wymienionym na fakturze.

Notą korygującą nie można sprostować błędów dotyczących:

  • Jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług;
  • Ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
  • Wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
  • Stawki podatku;
  • Sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
  • Kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  • Wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartości sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
  • Kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażonej cyframi i słownie.
Gwarancja ceny

Cena, która widnieje przy produkcie w momencie składania zamówienia jest ceną obowiązującą do momentu zakończenia jego realizacji (nawet jeśli w czasie oczekiwania na towar ulegnie zmianie). Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto i mają wliczoną opłatę KGO.

Jak mogę otrzymać duplikat faktury

Wystarczyć skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Duplikat zostanie przesłany drogą elektroniczną, lub za pośrednictwem poczty.

Jak postępować w przypadku reklamacji?

Wypełnij formularz reklamacyjny: Zgłoś reklamację

Czy mogę zwrócić zamówiony towar?

TAK !! Tę możliwość gwarantują każdemu konsumentowi regulacje prawne. Każdy konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez wysłanie oświadczenia w terminie 14 dni od otrzymania towaru, na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży.

Z kim mam się skontaktować w przypadku zwrotu? Osobami kontaktowymi są Specjaliści ds. Reklamacji, kontakt mailowy reklamacje@neo24.pl. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą.

Przed wysyłką poinformuj nas o chęci odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego. Otrzymasz dokładne dane adresowe, na które należy dostarczyć sprzęt. Wraz z kompletną przesyłką należy zwrócić fakturę oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Po przyjęciu towaru przez nas, zwrot gotówki na Twój rachunek bankowy nastąpi do 14 dni od przyjęcia towaru.

Chcesz zwrócić zamówiony towar? Kliknij tutaj.

Recycling

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm) zobowiązuje również nasz sklep do przyjęcia od Ciebie zużytego sprzętu (przy czym musi to być towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie).

Gdzie mam oddać zużyty sprzęt?

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Jeśli są Państwo zainteresowani taką usługą, prosimy o wpisanie dyspozycji podczas składania zamówienia. Odbierzemy od Państwa stary sprzęt w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostawy zamówienia.

Przetwarzanie...