Odkurzacze
HOOVER F38PQ
HOOVER F38PQ
Ocena: 5 / 5
549,00 zł
HOOVER JIVE SJ4000
HOOVER JIVE SJ4000
Ocena: 4.5 / 5
89,80 zł
HOOVER JIVE SJ60WWR6011
HOOVER JIVE SJ60WWR6011
Ocena: 4 / 5
120,75 zł
HOOVER ACUBED AC70_AC6901
HOOVER ACUBED AC70_AC6901
Ocena: 4.5 / 5
479,00 zł
HOOVER FD22G 011
HOOVER FD22G 011
459,00 zł
HOOVER TELIOS EXTRA TX50PET 011
HOOVER TELIOS EXTRA TX50PET 011
Ocena: 5 / 5
429,00 zł
HOOVER PC10PAR 011
HOOVER PC10PAR 011
349,00 zł
HOOVER PR60ALG 011
HOOVER PR60ALG 011
1 199,00 zł
HOOVER OP60ALG 011
HOOVER OP60ALG 011
888,00 zł
HOOVER ATC18LI 011
HOOVER ATC18LI 011
1 332,45 zł
HOOVER PRC18LI 011
HOOVER PRC18LI 011
1 332,45 zł
Filtry do odkurzaczy
HOOVER Komplet filtrów U72
HOOVER Komplet filtrów U72
Ocena: 5 / 5
49,99 zł
HOOVER Komplet filtrów U52
HOOVER Komplet filtrów U52
Ocena: 5 / 5
59,99 zł
Worki do odkurzaczy
HOOVER EPA H75 Worki do odkurzaczy 4 szt.
HOOVER EPA H75 Worki do
Ocena: 5 / 5
49,99 zł
HOOVER Worki do odkurzaczy H73 4 szt.
HOOVER Worki do odkurzaczy H73 4
Ocena: 5 / 5
34,99 zł
Suszarki
HOOVER DX H9A2TCEX-S
HOOVER DX H9A2TCEX-S
1 939,00 zł
HOOVER DX H10A2TCEX-S
HOOVER DX H10A2TCEX-S
2 299,00 zł
Pralki
HOOVER DWOT 611AHC3
HOOVER DWOT 611AHC3
2 179,00 zł