Gratis

Kup produkt z serii Inspire lub Retro i odbierz GRATIS – stojak na książkę kucharską lub na tablet.

To proste

1
Kup produkt objęty promocją

Dokonaj zakupu w terminie od 2.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

2
Zarejestruj zakup

Wypełnij formularz na stronie www.podkreslstylkuchni.pl

3
Odbierz GRATIS

Stojak na książkę kucharską lub na tablet

Regulamin promocji

Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

a. Dokonać w terminie od dnia 2.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego. Zakup Produktu Promocyjnego musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), upoważniającym do wysłania jednego Zgłoszenia do Promocji.

b. Nie później niż do 13.01.2019 r. do godz. 23:59 (włącznie) przekazać swoje zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w wersji elektronicznej na stronie www.podkreslstylkuchni.pl . W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe oraz załączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu, a także zdjęcie wyciętego kodu EAN z opakowania Produktu Promocyjnego.

Organizator zastrzega, że zdjęcia niewyraźne, nieczytelne lub o słabej jakości nie będą traktowane jako zgłoszenia w rozumieniu niniejszego Regulaminu.